Informatie

Praktische info

Reserveren

Inschrijvingen voor het aanbod van GC De Moelie, GC Het Huys, en GC Ten Weyngaert gebeuren vanaf nu via deze website. Bij inschrijving geeft u aan wanneer, met welke klassen en voor hoeveel kinderen u de activiteit wenst te reserveren.

Eerst en vooral maak je een account aan op deze website. Dit kan je nu al doen.

Inschrijven voor onze voorstellingen en workshops is mogelijk van vrijdag 19 juni 2020 vanaf 12:00 tot maandag 14 september 12:00.

Wacht niet te lang met in te schrijven want veel workshops en voorstellingen zijn beperkt in het aantal plaatsen en dit maakt het makkelijker om de puzzel te leggen voor de gemeenschapscentra.

Probeer ook reeds bij reservatie het aantal leerlingen zo realistisch mogelijk in te schatten. Een correctie op de aantallen van je reservaties is evenwel mogelijk tot 15 september 2019.

Wanneer er te weinig of teveel inschrijvingen zijn, worden voorstellingen afgelast of bijgeboekt. U wordt van elke voorgestelde wijziging tijdig verwittigd.

Programmawijzigingen vanwege het Coronavirus zijn eveneens niet uit te sluiten. We houden rekening met de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad en passen de regelingen toe die de hogere overheden uitwerken.

Nadat je je voorstellingen en workshops hebt ingegeven via de website ontvang je een automatisch antwoord met een overzicht van je reservaties. Deze kan je ook altijd raadplegen in de rubriek “mijn inschrijvingen”. Dit is GEEN definitieve bevestiging maar een voorlopige reservatie. Pas eind september krijgt de school een overzicht van alle inschrijvingen met de definitieve bevestigingen. We vragen hiervan een ondertekend exemplaar terug te sturen. Hiermee bevestigt de school haar engagement.

Bij inschrijvingen na september voor activiteiten waar nog plaatsen beschikbaar zijn, wordt er enkel een bevestigingsmail verstuurd, deze is eveneens bindend. 

Betaling

De deelnamekost staat per activiteit op deze website vermeld en is per leerling. Elke leerkracht of begeleider mag gratis naar de voorstelling of workshop. Elke school ontvangt na de activiteit een factuur op basis van het aantal aanwezige leerlingen (begeleiders betalen niets). Voor activiteiten die buiten de gemeenschapscentra plaatsvinden wordt gefactureerd op basis van het aantal reservaties.

De school kan voor bepaalde activiteiten middelen aanvragen bij VGC-Onderwijs. De richtlijnen en subsidieaanvraag vind u op de website https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/onderwijs/klas-actie-subsidie-voor-educatieve-activiteiten-van-scholen. Uiterste indiendata zijn 15 augustus en 25 december.

Annulatie

Bij annulering wordt het volledige bedrag gefactureerd. De bevestigingsbrief die naar de scholen wordt verstuurd, geldt als contract. Indien het aantal afwezigen op een activiteit meer dan 10% van de reservatie bedraagt, zal 90% van de reservatie aangerekend worden.

  • Enkel in geval van overmacht worden geen kosten aangerekend
  • Scholen die zonder verwittiging niet komen opdagen, betalen de volledige som.
  • Scholen die laattijdig komen opdagen bij een voorstelling en de zaal niet meer binnen kunnen, dienen eveneens de volledige som te betalen.

Indien een school toch wenst te annuleren, zal er eerst samen naar een oplossing gezocht worden. De activiteit zal al dan niet volledig aangerekend worden (25% van het voorziene inschrijvingsbedrag voor annuleringen tot 2 maanden voor de activiteit, 75% tot 2 weken voor de activiteit en 100% tijdens de laatste twee weken voor de activiteit). Hoe sneller we op de hoogte zijn, hoe meer kans dat er een oplossing wordt gevonden.